Lingerak Logo

Acupunctuur Praktijk Lingerak

Stefan Lingerak
Acupuncturist – Herbalist – Tui Na therapeut

Locatie Noordwijk
Nieuwe Voorstraat 70
2203 ZC Noordwijk
06-43020343

Email: info@lingerak.nu

Electro acupunctuur

Electro acupunctuur (EA) is het toepassen van elektrische stromen op acupunctuurpunten via de naald. EA is een vernieuwende vorm van acupunctuur waarbij stroom op bepaalde naald combinaties wordt toegepast. In het Karlinski instituut in Zweden werd deze stimulatie uitgebreid onderzocht en kwam men tot de conclusie dat electro acupunctuur een gelijkaardig effect als een pijnstiller heeft. Door het vrijkomen van bepaalde neurotransmitters (stoffen) in het menselijk lichaam, kan EA pijnklachten verlichten zonder enige nevenwerking. Men maakt gebruik van verschillende stroomvormen (bifasisch, mono fasisch, rechthoekig, insluipend, wisselstroom, gelijkstroom) De in het lichaam ingebrachte naalden worden door middel van elektrische geleidingskabeltjes met een stimulatie toestel verbonden waarbij de stroomimpulsen de werking van de naald versterken.

Electro Acupunctuur is pas in de laatste jaren sterker in de belangstelling gekomen door een aantal onderzoeken van de Chinese professor Han in Beiijng die fundamenteel onderzoek gedaan heeft op dit vlak en daarmee de verklaring van de effecten van de EA een bredere basis heeft gegeven dan de oude theorie van Melzack en Kendall die tot in de jaren 70 gebruikt werd als verklaring. Electro Acupunctuur onderscheidt zich héél duidelijk van de EA metingen volgens Voll, wat een systeem is om punten, producten, etc. uit te meten en te testen. Deze vorm van Electro Acupunctuur is gericht op: Stimulatie van punten | Revalidatie | Pijn van alle aard | Neuralgieën | Inflammatie | Gewrichtspijnen | Etc.

Electro Acupunctuur

De definitie van pijn volgens de International Association for the Study of Pain: Een vervelende sensorische en emotionele gewaarwording samen met een actuele of potentiële weefselbeschadiging.

  • Pijn kan voorkomen zonder enige weefselbeschadiging.
  • De centrale perceptie (de hersenen) van een noxiale input (schadelijke prikkel) bestaat niet uit één maar uit drie entiteiten (lokaal, spinaal en supraspinaal). Pijn speelt zich dus niet enkel af op het lokale niveau.
  • 90 % van de pijngewaarwordingen verdwijnen spontaan binnen de 8 weken en dit zonder therapie. Dit gebeurt door de zelf helende werking van ons lichaam.
  • De hoeveelheid pijn kan niet worden voorspeld op basis van aard en/of de omvang van het letsel of de ziekte. Pijn is een multidimensionale ervaring: het heeft psychologische, emotionele en fysiologische componenten.
  • Pijn is voornamelijk een beschermingsmechanisme, maar we hebben niet altijd te maken met pijn in een
  • Beschermende rol. Pijn heeft soms ook geen duidelijk nuttige functie; het moet behandeld worden als een toestand op zich.

Definitie EA:

  • Het stimuleren van acupunctuur punten, waardoor een versterking van de prikkel wordt verkregen.
  • Is het toepassen van elektrische stromen op acupunctuur punten via de naald.
  • Een stroombron waarvan de uitgaande kabels een + en een – pool hebben, die op de naalden kunnen worden aangesloten.

Uw acupuncturist is gespecialiseerd in deze specifieke materie en zal zich steeds vergewissen van de medisch gestelde diagnose.

© tekst: Danny van Laethem,  Acupuncturist