Informatie TCG

TCG – Traditionele Chinese Geneeskunde.

TCG - Traditionele Chinese Geneeskunde
Master Yuantong Liu

Volgens de oude gegevens gaat de geschiedenis van de Chinese acupunctuur terug tot in de prehistorie. De oude Chinezen hadden in vroeger tijden ontdekt dat bij bepaalde aandoeningen ook veranderingen aan de huid optraden. Wanneer deze plaatsen werden behandeld met de naald dan verminderde vaak de aandoening. In die periode is de basis gelegd voor wat nu bekend staat als Traditionele Chinese Geneeskunde, waar acupunctuur een onderdeel van is.

TCG
TCG

TCG is de Nederlands afkorting voor Traditionele Chinese Geneeskunde. De afkorting wordt in het Engels TCM, wat ook gebruikt wordt. De letters staan dan voor Traditional Chinese Medicine. Het concept van Yin en Yang is misschien wel de meest bekende theorie uit de Chinese geneeskunde, al is het alleen maar omdat het waarschijnlijk ook de belangrijkste is. De oudste verwijzing naar Yin en Yang is waarschijnlijk die in de Yi Jing (“het Boek der Veranderingen”), dat teruggaat tot ongeveer 700 v Chr.

Energie circuleert in het lichaam via meridianen

Acupunctuur is net als andere aspecten, zoals Tui Na (Chinese therapeutische massage), Chinese kruiden en Qi Gong (bewegingsleer en ademhalingsoefeningen) onderdeel van de TCG. TCG is gebaseerd op het begrip “energie”, men noemt dit “Qi”. Dezelfde energie die in de natuur zorgt voor de groei van bomen en planten, seizoenswisselingen, etc. In het menselijk lichaam zorgt deze energie voor alle processen die dit lichaam tot een levend wezen maken. Energie circuleert in het lichaam via zogenaamde meridianen, dit wil zeggen energiekanalen die in het lichaam lopen. Via dit complexe netwerk wordt de energie naar elk deel van het lichaam doorgegeven. Op deze meridianen liggen de acupunctuurpunten, waarmee b.v. met een naald invloed uitgeoefend kan worden op het stromen van energie in de meridianen. Door een naald te zetten breng je de energie in beweging. Deze wordt versterkt of afgeremd om het lichaam weer energetisch in balans te brengen.

Via de TCG kijkt de therapeut naar de mens zoals hij ook naar de natuur kijkt, namelijk als naar een dynamisch energetisch geheel. Evenals de nacht overgaat in de dag komt na rust activiteit. Deze dynamische veranderingen van energie zijn ingedeeld in Yin en Yang. Yin en Yang zijn “verzamelnamen” van gebeurtenissen en processen die zowel in de mens als in de natuur plaatsvinden.

IMG_6466
Grotten in Yangshuo, China

Yin staat voor begrippen als: rust, koelte, dalen, nacht. Yang voor het tegenovergestelde: actie, warmte, stijgen, dag. Yin en Yang zijn dus tegenpolen van elkaar waarbinnen het lichaam naar evenwicht zoekt. Tegenpolen, maar ook twee fasen van een cyclische beweging en twee stadia van transformatie. Bij een gezond lichaam zijn Yin en Yang in volmaakt evenwicht. Bij een klachten zal één van de twee overheersen. Er kan via acupunctuur weer balans worden gebracht in de energie, met als gevolg een gezonder lichaam. De patiënt voelt hooguit een licht prikje en/of licht elektrisch stroompje. Acupunctuur is als therapie voor bijna elke ziekte toepasbaar. De prognose voor herstel is afhankelijk van de ernst van de klacht en de soort aandoening.

IMG_6172Vaak blijkt dat er in het lichaam van de patiënt een tekort bestaat aan bepaalde stoffen of dat er een ophoping van afvalstoffen heeft plaats gevonden. Door toediening van (Chinese) kruiden en/of vitaminen worden deze stoffen dan respectievelijk weer opgebouwd of verspreid. Ook voeding is een onderdeel van de TCG. Voeding kan voor het lichaam een medicijn zijn maar ook vergif. Hoewel sommige voedingsstoffen van nature als gezond worden omschreven, kunnen deze juist slecht zijn voor een bepaald persoon en kan het tegenovergestelde van het beoogde effect worden bereikt. Afhankelijk van de energetische balans van een persoon kan er een persoonlijk voedingsadvies worden gegeven.

Alles is voor het merendeel Yin of Yang, bevat zowel Yin als Yang aspecten, toch is er altijd één dominant.

Acupunctuur op veel punten inzetbaar!